Tiroid (Guatr)

Tiroid (Guatr)

Bu doküman, uluslararası Tiroid Hasta Federasyonu  TFI (THYROID FEDERATION INTERNATIONAL) sayfasından türkçeye çevrilmiş ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği,  Tiroid Çalışma Grubu tarafından, hastalar için, Türkiye  şartları göze alınarak, modifiye edilmiştir.
 
Değerli hastalarımızın, “Tiroid Hastalıkları” ismi ile facebook da yayınladığı aylık iletileri de takip etmesini önerir. https://www.facebook.com/turkendokrin.tiroid/

Ayrıca yabancı dil biliyorsanız yararlanabileceğiniz faydalı internet siteleri aşağıdadır, ancak TEMD bu sitelerdeki tüm bilgilerin, ülkemiz için geçerli ve doğru olduğuna güvence veremez.
 
Sağlıklı günler dileriz.
 
Faydalı internet siteleri
http://www.thyroid.org
Amerikan Tiroid Derneği'nin yayınladığı tiroid sağlığına dair hasta bilgileri.
www.thyroid-fed.org
Uluslararası Tiroid Federasyonu'ndan hasta bilgileri.
 

TİROİD HAKKINDA

Tiroid bezi, boynun alt yarısında, nefes borusunun önünde bulunan, kelebek şekilli bir iç salgı bezidir. Tiroid bezi metabolizma hızımızın ana kontrol öğesi olan tiroid hormonlarını üretir, depolar, salgılar. Sağlığımız ve esenliğimizde anahtar öneme sahiptir.1,2 Bu hormonlar tüm vücut dokularının ve organlarının doğru çalışması için şarttır.3 Tiroid hormonları, vücudumuzun enerji depolarını verimli şekilde kullanmasını sağlayarak vücut ısısını kontrol eder ve kaslarımızın düzgün çalışmasına da  imkan verir.3
 
Kimler risk altında?
Tiroid fonksiyon bozukluğu tüm dünyada, özellikle kadınlarda çok yaygındır.  Neden kadınların erkeklere göre daha büyük risk altında olduğu tam olarak bilinmemektedir ancak kadınlarda tiroid sorunları yaşama ihtimalinin daha yüksek olmasının yanı sıra, bu tür sorunlar daha erken yaşta ortaya çıkar. Hipotiroidi(tiroid bezinin yetersiz  çalışması) ve hipertiroidi (tiroid bezinin fazla çalışması) anlamına gelir. Tiroid hastalarının çoğu ötiroiddir (tiroid bezinin normal çalışması).
 
Kadınların yaşamındaki belirli dönemler onları tiroid sorunlarına karşı daha duyarlı hale getirir.  Bunlar yakın zamanda doğurmuş olmak ve menopoz sırasında ortaya çıkan hormonal değişikliklerdir.
 
Cinsiyetinizden bağımsız olarak, aşağıdaki durumlarda sizde artmış tiroid fonksiyon bozukluğu riski söz konusudur:
·  Ailenizde  tiroid sorunları varsa  (hipotiroidi ve hipertiroidi, tiroid kanserleri)
·  Tip 1 diyabet gibi bir otoimmün hastalığınız varsa (hipotiroidi ve hipertiroidi)
·  60 yaş üstündeyseniz (hipotiroidi ve hipertiroidi)
·  Kişisel öykünüzde tiroid hastalığı varsa veya tiroid ameliyatı geçirdiyseniz
·  Down veya Turner sendromunuz varsa (hipotiroidi)
·  Kişisel öykünüzde lityum kullanımı mevcut ise (hipotiroidi)
·  İlaçlarla aşırı  miktarda iyot almışsanız (hipertiroidi ve hipotiroidi )
·  Radyasyon tedavileri görmüş veya boyun bölgenize ışınlama (radyoterapi) yapılmışsa.
·  Beyaz ırk ve Asyalılar diğer  ırklardan  üç kat daha fazla risk altındadır.

Devamı için aşağıdaki dosyayı tıklayınız...

TİROİD HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ