Yönergeler

Yurt Dışı Yayın Ödülü Yönergesi

Ülkelerin bilimsel düzeyleri yapılan yayınlarla değerlendirilmektedir. Son yıllarda yurtdışı dergilerde meslektaşlarımızın adını daha sık görüyor olmak sevindirici olmakla beraber ülkemizin adının daha sık duyurulması bilimsel platformda daha ön sıralarda yer almamızı sağlayacaktır. Bu amaçla derneğimiz yurt dışı yayınları özendirmek ve yayın kalitesini artırmak amacıyla bu yayınlara ödül verme kriterlerini değiştirmiştir.

Ödül verilecek olan yayınlar; Science Citation Index (SCI) e giren dergiler içinde impact faktörü 2 ve üzerinde olmalıdır.

Ödül için başvuran adaylar TEMD üyesi ve T.C. vatandaşı olmalıdır. TEMD üyesi olmayanlara ödül verilmez.

Yayın, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilişkili temel veya klinik özgün derlemeleri veya araştırma makalelerini ve editör yazılarını içermelidir. Olgu sunumları bu kapsam dışındadır.

Yayınlara verilecek ödüller TEMD yönetim kurulunca değişen koşullara göre belirlenir. 23.12.2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, yayın teşviklerinin "impact faktörü" başına 1000 TL olarak ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca basım ücreti, posta masrafı, tıpkıbasım gibi diğer ücretler ödenmez.