0 312 425 20 72
Yönetim Kurulu
Başkan

Prof.Dr. Sevim Güllü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Fahri Bayram

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Kayseri

Genel Sekreter

Prof.Dr. İlhan Yetkin

Gazi Üniversitesi Tıp Fakütesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara

Araştırma Sekreteri

Prof.Dr. Füsun Saygılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İzmir

Sayman

Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli

Koç Üniversitesi Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, İstanbul

Veznedar

Prof. Dr. Reyhan Ersoy

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara

Üye

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul