0 312 425 20 72
Yönetim Kurulu
Başkan

Prof.Dr. Sevim Güllü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Fahri Bayram

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Kayseri

Genel Sekreter

Prof.Dr. İlhan Yetkin

Gazi Üniversitesi Tıp Fakütesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara

Araştırma Sekreteri

Prof.Dr. Füsun Saygılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İzmir

Sayman

Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul

Veznedar

Prof. Dr. Reyhan Ersoy

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, Ankara

Üye

Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen

Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul