8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi

8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi

8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
14-15 Aralık 2018
Green Park Hotel, Ankara
http://www.tiroidkongresi2018.org/