17. HİPERTANSİYON VE 9. LİPİD METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI EĞİTİM SEMPOZYUMU

17. HİPERTANSİYON VE 9. LİPİD METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI EĞİTİM SEMPOZYUMU

17. HİPERTANSİYON VE 9. LİPİD METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI EĞİTİM SEMPOZYUMU

9-10 Mart 2019
Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu
ÇORUM 

Dosya