HABER

40. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ TAMAMLANDI

40. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ TAMAMLANDI

 “40. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi” bu yıl Sueno Hotel Antalya’da 09-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 1350 kişinin katılımı ile başarı ile tamamlandı. Bu yıl kongre bünyesinde “Temel Tiroid Ultasonografi Kursu”, “Diyabet Teknolojileri Kursu” ve ”Nöroradyoloji Kursu” olmak üzere 3 kurs ve kongrenin son günü “1. Obezite Sempozyumu” gerçekleştirildi. 

40. TEMHK bilimsel programında, 10 konferans, 22 panel, 5 uzmanına danış, 3 Karşıt görüş,  8 sözel bildiri oturumu, 12 uydu sempozyum yer aldı. 7’si yabancı olmak üzere toplam 205 konuşmacı ve oturum başkanı bilimsel programda görev aldı. Bu yıl ilk kez TEMD’ nin gerçekleştirdiği çalışmaların sunulduğu “TEMD Paneli” ve genç endokrinologların çalışmalarını sunma fırsatı buldukları “TEMD GENÇ Paneli” bilimsel program içinde yer aldı.

Kongremizde her yıl olduğu bu yıl da Genç Araştırıcı ödülü verildi. Bu yıl “Genç Araştırıcı Ödülü”nü almaya, Dr. Kadriye Aydın hak kazandı. Dr. Kadriye Aydın açılış töreninde " Akromegali ve Komorbiditeleri" başlıklı konferansını verdi. 

40. TEMHK’de 53 Sözel, 205 Poster olmak üzere toplam 258 bildiri sunuldu. Bilimsel kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödül verildi. 
 


Sözel Bildiri Birincilik  Ödülü
Tiroid Kanserinde Klinikopatolojik Karakteristikler ile ABO Kan Grubu ve Rh Faktörü Arasındaki İlişki
Abbas Ali Tam, Didem Özdemir, Sevgül Fakı, Muhammet Cüneyt Bilginer, 
Reyhan Ersoy, Bekir Çakır

 

Sözel Bildiri İkincilik  Ödülü
Karsinoid Sendroma Sebep Olan Nöroendokrin Tümör Vakalarının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Aslı Sezgin Çağlar, Ender Doğan, Figen Öztürk, Ümmühan Abdülrezzak, Erdoğan Sözüer, Alper Yurci, Metin Özkan, Şebnem Gürsoy, Fahri Bayram

 

Sözel Bildiri Üçüncülük  Ödülü
Hiperoksalüri Oluşturulmuş Sıçanlarda Böbrek Dokusundaki FGF-23/Klotho Ekspresyon Profilinin Ürolitiazis Patogenezindeki Rolünün Araştırılması
Hasan Aydın, Ferda Özkan, Cihangir Yavuz Pars

 

 

Poster Bildiri Birincilik  Ödülü
Türk Toplumunda Papiller Tiroit Kanserlerinde (PTK) BRAFV600E Mutasyon Sıklığının İncelenmesi
Serhat Özçelik, Rıfat Bircan, Şükran Sarıkaya, Aylin Ege Gül, Büşra Aydın, Mehmet Çelik, Akın Dayan, Nimet Karadayı, Yasemin Tütüncü, Hasret Cengiz, Melike Özçelik, 
Hülya Ilıksu Gözü

 

Poster Bildiri İkincilik  Ödülü
Hiperaktif Tiroid Nodüllerinin Sitoloji ve Histopatoloji Bulguları Hipoaktif Tiroid Nodüllerinden Farklı mıdır?
Hüsniye Başer, Oya Topaloğlu, Muhammet Cüneyt Bilginer, Serap Ulusoy, Aydan Kılıçarslan, Elif Özdemir, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır

 

Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü
Preoperative Parenteral Ibandronate for Treating Severe Hypercalcemia Associated with Primary Hyperparathyroidism: An Effective and Cheap Drug
Zafer Pekkolay, Faruk Kılınç, Hikmet Soylu, Belma Özlem Tural Balsak, Mehmet Güven, Şadiye Altun Tuzcu, Alpaslan Kemal Tuzcu
 

40. TEMHK’ de bu yıl ilk kez “Bildiri Teşvik Ödülü” başlığı altında bir ödül verildi. Bu yıl “Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları” alanında kongremize gönderilen bildiriler arasında yapılan değerlendirme sonucu “Türkiye’de Metabolik Kemik Hastalıkları Konusunda Endokrinolojinin Bilimsel Yeri nedir ve ne olmalıdır?” başlıklı çalışması ile Dr. Ceyla Değertekin ve ark. ödülü almaya hak kazandı. Bildiri ödülleri 12 Mayıs günü kapanış töreninde sahiplerine iletildi. 

Bu yıl ilk kez, TEMD yayını olan “Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism- 1. Ödüllü Makale Yarışması” sonuçlandı ve en iyi üç makale ödül almaya hak kazandı. Turk-JEM ödülü açılış töreninde sahiplerine iletildi.
 


 
Birincilik Ödülü
Ratio of Thyrotropin to Thyroglobulin as a Novel Marker for Differentiating Between Benign and Malignant Thyroid Nodules within Different Bethesda Categories
Abbas Ali TAM, Didem ÖZDEMİR, Cevdet AYDIN, Muhammet Cüneyt BİLGİNER, Mustafa Ömer YAZICIOĞLU*, Nuran SÜNGÜ**, Reyhan ERSOY, Bekir ÇAKIR

 

İkincilik Ödülü
The Role of FTO Gene Alleles on the Diet and Metabolic Risk Factors in the Subjects with Diabetes
Asher FAWWAD, Iftikhar Ahmed SIDDIQUI*, Fariha SHAHEEN, Rubina HAKEEM, Nazish WARIS, Syeda Nuzhat NAWAB**, Syed Muhammad SHAHID**, Anna PARKER***, Abdul BASIT

 

Üçüncülük Ödülü
Cytologic Comparison Between Growing and Non-growing Benign Thyroid Nodules Evaluated Using Two Different Growth Criteria
Mehmet Muhittin YALÇIN, Sena YEŞİL*, Barış AKINCI*, Fırat BAYRAKTAR*, Abdurrahman ÇÖMLEKÇİ*, Sinan ÜNAL**, Aytaç GÜLCÜ***, Sevinç ERASLAN*, Tülay CANDA****

 

40. TEMHK bilimsel açıdan olduğu kadar sosyal program açısından da oldukça zengindi. Kongremiz kapsamında ebru- ritm- taş boyama atölyeleri, satranç turnuvası, kelime yarışması ve konser gecesi düzenlendi.