HABERLER & DUYURULAR

8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi Tamamlandı

8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi Tamamlandı 8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongremiz 14-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da Green Park Hotel’de gerçekleşti. Kongremizin öncesinde Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan ve Doç. Dr. Alptekin Gürsoy tarafından verilen Endokrinologlar için İleri Tiroid ve Boyun Ultrasonografisi Kursu’na 67 meslektaşımız, Başkanlığını Prof. Dr. Ersin Akarsu, Bilimsel Sekreteryası’nı Prof. Dr. Mehtap Çakır’ın yürüttüğü kongremize 347 meslektaşımız katıldı. Kongrede açılış konuşmasını Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan Türkiye’de tiroidoloji’nin nereden nereye geldiğine dair verdiği aydınlatıcı, ayakta alkışlanan konferansı ile yaptı. Bunun yanında metabolik sendrom, tip 2 diyabet ve tiroid glandı, Graves hastalığında remisyonu ve oftalmopatiyi öngörmek mümkün müdür?, tiroid hastalıklarında somatostatin analoglarının yeri başlıklı konferanslar verildi. Misafir konuşmacımız Danimarka Odense Üniversite Hastanesi’nden Kristian Hillert Winther “Selenium and the thyroid” adlı bir konferans verdi. Kongre boyunca; olgular eşliğinde tiroidolojide problemli durumlar, olgularla gebelikte tiroid hastalıkları yönetimi, diferansiye tiroid kanseri tanı ve tedavisinde değişen paradigmalar, tiroidolojide yönetimi güç klinik ve halk sağlığı problemleri, RET-25.yıl panel başlıkları altında yapılan bildirilerde, tiroid hastalıkları tartışıldı. 67 poster ve 10 sözlü bildiri yapılan kongremizde 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödüller verildi.
 
Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü
 
[Abstract:0157] - Distiroid optik nöropatide ciddi görme kaybının orbita dekompresyon cerrahisi sonrası uzun dönem prognozu
 
Berçin Tarlan1, Onur Konuk1, Mehmet Muhittin Yalçın2, Füsun Baloş Törüner2, Göksun Ayvaz2 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Ankara
 
 
Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü
 
[Abstract:0161] - Riedel Tiroiditli Hastaların Klinik, Laboratuar, Patolojik ve İmmünolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Çok merkezli prospektif çalışma
 
Asena Gökçay Canpolat1, Murat Cinel1, Işılay Taşkaldıran2, Hakan Korkmaz3, Özgür Demir1, Reyhan Ersoy4, Dilek Berker5, Selçuk Dağdelen6, Klara Dalva7, Serpil Dizbay Sak8, Murat Faik Erdoğan1
 
Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü
 
[Abstract:0149] - Graves Hastalarında Anti-tiroid Tedavi Öncesi Ve Sonrası 24 Saatlik Holter Elektrokardiyogram Parametrelerinin Değerlendirilmesi
 
Gamze Akkuş1, Oğuz Akkuş2
 
Poster Bildiri Birincilik Ödülü
 
 [Abstract:0125]-Üçüncü Basamak Referans Merkezine Başvuran Tiroid Orbitopati Olgularında Klinik Bulgular Ve Tedavi Stratejileri
 
Yavuz Kemal Arıbaş1, Mehmet Muhittin Yalçın2, Berçin Tarlan1, Onur Konuk1, Füsun Baloş Törüner2, Göksun Ayvaz2
 
 
Poster Bildiri İkincilik Ödülü
 
 [Abstract:0137] Tiroid hormon süpresyon tedavisi alan diferansiye tiroid kanserli hastalarda oksidatif stresin yeni bir metod ile değerlendirilmesi:dinamik tiyol/disülfid homeostazı
 
Abbas Ali Tam1, Didem Özdemir1, Nagihan Beştepe1, Afra Alkan2, Sevgül Fakı1, Özcan Erel3, Reyhan Ersoy1, Bekir Çakır1
 
Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü
 
[Abstract:0148] - 4 cm'den büyük tiroid nodüllerinde malignite ve benign sitoloji yanlış negatif oranları-Tek Merkez Deneyimi
 
Muhammed Kızılgül1, Rupendra Shrestha2, Angela Radulescu2, Tina Sangvi3, Khalid Amin4, Maria R Evasovich5, Lynn A Burmeister2
 
Kongremizde emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür eder, başarılar dileriz.