Adrenal Kitle (BÖBREK ÜSTÜ BEZİNDE KİTLE)

Adrenal Kitle (BÖBREK ÜSTÜ BEZİNDE KİTLE)

İki taraflı böbreklerin hemen üzerinde yer alan böbrek üstü bezleri hayati önem taşıyan bazı hormonların salınımından sorumludur. Böbreküstü bezinde rastlantı ile saptanan kitleler sık görülmekte ve özellikle yaşlanma ile sıklıkları artmaktadır. Bu kitleler genellikle (p-80) herhangi bir cerrahi tedavi gerektirmeyen, iyi huylu ve fazla hormon üretimine neden olmayan kitlelerdir.

Rutin klinik yaklaşım, radyolojik tetkikler ile iyi huylu/kötü huylu ayrımını yapabilmek ve hormon testleri ile kitle ilişkili fazla homon salgısı olup olmadığını ortaya koymaktır. Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya Manyetik Rezonans (MR) testleri ile %90’ın üzerinde bir güçle iyi huylu/kötü huylu ayrımı yapılabilmektedir.

Cerrahi, kuşkulu kitlelerde, aşırı hormon yapımı ile ilişkili bulgular saptandığında veya kitlenin boyutu izlemde 10 mm’den fazla büyür ise önerilmektedir. Genellikle 4cm’den küçük, iyi huylu görünümde olan ve aşırı hormon salınımına neden olmayan kitleler cerrahi önerilmeden takip edilir. 6 ay veya 1 yıl ara ile yapılan takiplerde genellikle kitle boyutu ve şüpheli hormon fazlalığının tetkik edilmesi yeterlidir.