Şişmanlık

Şişmanlık

OBEZİTE
Obezite Nedir?
            Obezite erişkinlerde, gençlerde ve hatta çocuklarda sıklığı gittikçe artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde tüm dünyayı etkileyen bir salgın haline ulaşmıştır. Son yapılan araştırmalar Türkiyede’ki nüfusun yaklaşık üçte birinin obez olduğunu göstermektedir. Obezite genellikle vücut yağ kütlesinin kabul edilen normal düzeylerin üstüne çıkması olarak tanımlanabilir. Sağlıklı bireylerde normal vücut yağ oranı erkeklerde -20, kadınlarda ise %-30 arasındadır.
            Ancak vücut yağ miktarını doğrudan ölçmek pratikte pek mümkün olmadığından obezite tanımlaması sıklıkla Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümüyle yapılır. BKİ kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesiyle kolayca hesaplanabilir ve birimi kg/m2 dir. BKİ’nin 25-29,9 kg/m2 arası olması fazla kilolu, BKİ ≥ 30 kg/m2 olması obez, BKİ ≥ 40 kg/m2 olması morbid obez, BKİ ≥ 50 kg/m2 olması ise süperobez olarak tanımlanır. Ağırlık düzeyiniz hesaplanan BKİ ölçüsüne göre tablo 1’de gösterildiği gibi belirlenir.

 

OBEZİTE