DERGİ

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism (Turk J Endocrinol Metab) klinik ve deneysel endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları ve ilgili alanları inceleyen hakemli ve süreli bir yayındır. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin resmi dergisi olup yılda 4 kez basılır (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) ve elektronik dergi olarak www.turkjem.org’dan yayımlanır. Makaleler İngilizce yayımlanmaktadır.