Uluslararası Yayın Ve Atıf Ödülü Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ- ULUSLARARASI YAYIN ve ATIF ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Ülkemizin adının uluslararası dergilerde daha sık duyurulmasını sağlamak, ülkemizden çıkan yayınların kalitesini arttırmak ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD)’ nin yayın organı olan Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism dergisinin yayın kalitesini arttırmak amacıyla TEMD tarafından bu yayınlara aşağıdaki ölçütler uyarınca ödül verilecektir.  

 
 1. Ödül için başvuran adaylar TEMD üyesi ve T.C. vatandaşı olmalıdır. TEMD üyesi olmayanlara ödül verilmez.

 2. Ödül verilecek olan yayınlar Science Citation Index Expanded (SCIE) içinde yer almalı ve etki faktörü 2 ve üzerinde olmalıdır. 

 3. Yayın, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilişkili temel veya klinik bilimler alanlarında özgün araştırma makalesi veya derleme olmalıdır. 

 4. Yayın teşvikleri "etki faktörü" çarpı 1.000,00 TL olarak ödenir.  

 5. Ödemeler yayın online olduktan (DOI, sayı veya sayfa numarası aldıktan) sonra yapılır.

 6. Yayının bir fotokopisi ve ödülü hak eden tüm yazarların IBAN numaralarının olduğu başvuru dilekçesi ile birlikte TEMD yönetim kuruluna gönderilmelidir.

 7. Başvurular yayının çıktığı tarihten yayın yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir.

 8. Ödül yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.

 9. Diğer bilim dalları ile ortak yapılan yayınlarda ödül, sadece TEMD üyesi olan yazarlara verilir. Ödül miktarı, TEMD üyesi yazar sayısına bölünerek elde edilir. 

 10. Diğer bilim dalları ile ortak yapılan yayınlarda TEMD üyesinin ilk 3 isim içinde yer alması ya da son isim olması koşulu aranır.

 11. Uluslararası ortak yapılan yayınlarda ödül TEMD üyesine verilir. Birden çok TEMD üyesi yazar varsa ödül bölüştürülür. 

 12. Bir yayın için verilecek en yüksek ödül miktarı 20.000,00 TL ile sınırlıdır

 13. Uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanan ve basılı olarak dağıtılan textbook niteliğinde kitaplarda yapılan bölüm yazarlığı için 1.000,00 TL ödül verilir. Bir bölümde birden çok bölüm yazarı varsa, ödül yazarlar arasında eşit olarak bölünecektir. Bir yazar bir kitapta birden çok bölüm yazdıysa her bir bölüm için ayrı ödeme yapılır. Bölüm editörlüğü yapan kişilere 1.000,00 TL, kitap editörlüğü yapan kişilere ise 3.000,00 TL ödeme yapılır. 

 14. Yurtdışı bağlantılı yayınlanan ortak makalelerde, yayına katkıda bulunan TEMD üyesinin Türkiye’deki akademik adresinin yayında geçme şartı aranır.

 15. Uluslararası dergilerde yayınlanmış uzlaşı makalesi, ya da kılavuz makalelerine, TEMD üyesi yazara isim sırası gözetmeksizin etki faktörü x1.000,00 TL olarak ödeme yapılır.

 16. İlaç firmalarının desteklediği veya yürüttüğü çalışmaların makaleleri için yayın teşviki ödenmez.

 17. TurkJEM’de yayınlanan orijinal araştırma makaleleri için yayın başına 3.000,00 TL ödül verilir. Ödül TEMD üyesi yazarlar arasında eşit paylaştırılır.

 18. TURK JEM’de yayınlanan eserlere, SCI Expanded kategorisindeki, etki faktörü 1 veya daha fazla olan dergilerde yapılan atıflar ödüllendirilir. Bu durumda, atıf başına 500,00 TL ücretlendirme yapılır (toplam atıf ücreti 5.000,00 TL’yi geçemez). Atıf ücreti için yayınlanan derginin etki faktörünün 1’den büyük olması yeterlidir. Aynı makaleye hem atıf için hem de etki faktörü için ayrı ayrı ödeme yapılır. 

01.07.2019 Tarihinden İtibaren Geçerlidir