0 312 425 20 72
TEMD Çalışma Grupları Yönergesi

Çalışma Gruplarının Amaçları

–     Çalışma gruplarının birincil amacı alanındaki konularda evrensel bilime katkı sağlayacak üstün nitelikli bilimsel çalışmaların çok merkezli planlaması ve yürütülmesidir. Çalışma grupları ayrıca kendi alanları ile ilgili eğitim faaliyetleri ve toplantıları TEMD Yönetim Kurulu bilgisinde planlar.

Çalışma Gruplarının Kuruluşu

–         Bir çalışma grubu, TEMD Yönetim Kurulunun girişimi ile veya TEMD üyelerinden gelen teklif üzerine TEMD Yönetim Kurulu onayıyla kurulur.

Çalışma Grubunun Yapısı

–     &n