KILAVUZLAR

KILAVUZLAR

Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu - 2019
Tip 1 Diyabetli Çocukların Erişkin Kliniklerine Geçiş Süreci Rehberi - 2020
Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu - 2015
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Formu - 2020
Turner Sendromu - Erişkin Döneme Geçiş Rehberi - 2020
Büyüme Hormunu – Erişkin Döneme Geçiş Rehberi - 2020
Sağlık Çalışanları için İnsülin Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Kılavuzu - 2018
Diyabetik Birey Aşılama Rehberi - 2020