HABER

TTB ÖZEL HEKİMLİK TOPLANTI TUTANAĞI

TTB ÖZEL HEKİMLİK TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tutanağı
Samsun’da 10 Haziran 2020’den itibaren var olan, zincir grubu hastanelerin başını çektiği ve yerel hastanelerin de eşlik ettiği; muayenehane hekimlerine karşı olan dış doktor fiyat politikasında kabul edilemez artış mevcuttur. Tüm dallardaki muayenehane hekimlerine bu değişikliklerin 24 saat içinde ve şehirde bulunan tüm hastaneler tarafından bildirilmesi, bu kurumların birlikte hareket ettikleri kanaatini yaratmaktadır. Halbuki, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerini yasaklamaktadır. Hukuka aykırı bu uygulamanın amacının muayenehane hekimlerinin çalışma şartlarını güçleştirmek, hekimlerin kendi emekleriyle serbest çalışmasının önüne geçmek, onları kendi kurumlarında çalışmaya zorlamak olduğu açıktır. Bu hastaneler son birkaç yıldır kendi aralarında “centilmenlik anlaşması” da yapmış; hekim, hemşire, teknisyen, vb çalışanların kurum değişikliğinin önüne geçmiştir. Hali hazırda Samsun’da uygulanmaya başlanmış olan bu karar, şehirde hastanelerden hizmet satın alarak ameliyat gerçekleştiren muayenehane hekimlerini ameliyat yapamaz hale getirmiştir. Samsun çevresindeki diğer illerde de benzeri uygulamaların başladığı bilinmekte, bu aşamada önü alınamaz ise aynı zincir hastaneler aracılığıyla tüm ülkeye yayılmaya çalışılacağı anlaşılmaktadır.
 Öneriler:
Mevcut durumun diyalog yolu ile 1 aydır çözülememesi, kurumların geri adım atmaması ve bundan doğan hekim mağduriyetleri aşikardır. Bu sebeple;
1) Rekabet Kurulu’nun doğrudan kurumları inceleyebilme yetkisi ve hapis cezası da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara sahip olması nedeniyle bu haksız ve hukuka aykırı uygulamanın bireysel başvurular ile Rekabet Kurumu’na taşınması,
2) TTB’nin ve derneklerimizin de tüzel kişilik olarak Rekabet Kurumu’na başvuru yapması,
3) Samsun’da mağduriyet yaşayan hekimlerin tabip odalarına ulaşan şikayetlerine istinaden, tabip odalarının konuya müdahil hastane yöneticileri hakkında disiplin soruşturmaları başlatması,
4) TTB’nin eşzamanlı olarak hukuki süreçleri başlatması,
5) TTB’nin tüm dernek başkanları ile görüşmesi; uzmanlık derneklerinin üyelerine kariyer planlamalarında hastane seçerken bu konuyu mutlaka göz önüne almaları yönünde tavsiye mektubu iletmelerinin sağlanması,
6) TTB, Tabip Odaları ve Uzmanlık Derneklerinin serbest çalışan hekimler ile görüşerek; bu haksız uygulamada rol oynayan zincir hastane gruplarını boykot/protesto etmek maksadıyla geri adım atılıncaya kadar, bu grupların diğer şehirlerdeki hastanelerinde vaka almamaları yönünde telkinde bulunmaları.”
Türk Tabipleri Birliği olarak Samsun’da başlayan ve diğer illere yayılma eğilimi gösteren bu sorunu özel hastanelerin hekimleri kendilerine tabi kılma amacı güden bir tutum olarak değerlendiyor ve hekimlerin kendi emeği ile geçinebilme hakkına saldırı olarak görüyoruz.
Samsun ve çevre illerdeki özel hastaneleri başlattıkları bu uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.
Vazgeçilmediği takdirde, hekimlerin bu tutumla ortak bir eylemlilik içinde mücadele kararlılığı içinde olduğunu bildiriyoruz.