HABER

SİSTEMATİK VE İNHALE FLOROKİNOLONLARLA KALP KAPAĞI REGÜRJİTASYONU / YETERSİZLİĞİ RİSKİ

Bu mektup, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi tarafından hazırlanmıştır.Mektuba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/dynamicModulesAttachment/kinolonmektupkasm2020son_e3ecbc41-18bf-4ec7-b5bf-5334d1c800aa.pdf