HABER

TTB MERKEZ KONSEYİ -MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER YAZILMASI HAKKINDA

Mesleki sorumluluk sigorta primlerinin gider yazılması ile ilgili TTB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/abis0007.pdf
https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/abis0009.pdf