HABER

METAMİZOL: İLACA BAĞLI KARACİĞER HASARI RİSKİ

Bu mektup, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Mektuba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://titck.gov.tr/storage/Archive/2021/dynamicModulesAttachment/metamizolmektupimzal_0f7996d2-4f1e-42a0-b570-8f86caeea8ae.pdf