HABER

42. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ TAMAMLANDI

42. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ TAMAMLANDI

42. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ TAMAMLANDI

“42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi” bu yıl online olarak, 19-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 1021 meslektaşımızın katılımı ile başarıyla tamamlandı. Bu yıl kongre bünyesinde “Pratik Endokrinoloji Kursu” ve “Endokrinolojik Aciller Kursu” olmak üzere iki kurs gerçekleştirildi. 42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi bilimsel programında, 17 konferans, 24 panel, 17 uzmanına danış, 12 sözlü bildiri oturumu, 15 uydu sempozyum yer aldı. 5’i yurt dışından davetli olmak üzere toplam 218 konuşmacı ve oturum başkanı bilimsel programda görev aldı.İlkini bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz, genç endokrinologların çalışmalarını sunma fırsatı buldukları “TEMD GENÇ Paneli” bu yıl da “Akılcı İlaç - Tedavi Kılavuzları ile Genç Endokrinologlar ne Diyor?” bilimsel programı içinde yerini aldı. Bu yıl “Genç Araştırıcı Ödülünü almaya, Doç. Dr. Muhammed Kızılgül hak kazandı. Doç. Dr. Muhammed Kızılgül açılış töreninde çalışmalarını anlattığı bir konferans verdi. 42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi’nde 60 Sözlü, 332 Poster olmak üzere toplam 392  bildiri sunuldu. Bilimsel kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödül verildi. TURKJEM Makale Yarışmasının sonuçları da kongremiz sırasında açıklandı ve ödüller sahiplerini buldu.

Kongremizde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz.

SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLLLER

SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (S-57)

Beta-hücresi Golgiaygıtının glukolipotoksisteye morfolojik yanıtı

Neslihan Bascil Tutuncu, H.pınar Baysan Çebi, Yaprak Yalçın, Hasibe Verdi, Tanju Tütüncü, Süleyman Erol, Figen Kaymaz, F. Belgin Ataç

Başkent Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Dalı, Ankara, Türkiye


SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (S-45)

Akromegali Hastalarında Diyabeti Predikte Etmede Yeni Bir Biomarker: Fatty Acid Binding Protein-4

Sema Hepşen, Pınar Akhanlı, Hakan Düğer, Murat Çalapkulu, Bekir Uçan, Erkam Sencar, İlknur Ünsal, Davut Sakız, Seyit Murat Bayram, Mustafa Özbek, Erman Çakal

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara

 

SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (S-46)

Yüksek Tirajlı Gazetelerde Yayınlanan Zayıflama Diyetlerinin Enerji Ve Besin Ögesi İçerikleri

Gökçen Garipoğlu, Şule Aktaç, Fatma Esra Güneş

Başkent Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Dalı, Ankara, Türkiye

 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (P-061)

Diyabet modellerinde CD47/ SIRPα’nın beyin dokusundaki ekspresyonları: Ön veriler

Nil Kırışçıoğlu, Esra Özkan, Gül Eyikudamacı, Alihan Dursun, Tasneem Hasanin, Deniz Şimşek, Oğuzhan Deyneli, Dilek Yazıcı, Yıldız Tütüncü

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM)

 

POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (P-221)

Türkiye’de hipoparatiroidi hastalarının klinik ve laboratuvar özellikleri: HIPOPARATURK-NET Çalışması

Ceyla Konca Değertekin, Dilek Gogas Yavuz, Zafer Pekkolay, Kader Uğur, Arzu Or Koca, Ömer Can Topaloğlu, Nilüfer Özdemir Kutbay, Yasemin Aydoğan Ünsal, Nusret Yılmaz, Tülay Omma, (hipoparaturknet Araştırma Grubu Adına)

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji BD, Ankara

 

POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (P-267)

Tiroid nodüllerinde malignitenin preoperatif öngörüsünde farklı ultrasonografik risk sınıflama sistemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması

Fatma Dilek Dellal Kahramanca, Abbas Ali Tam, Şefika Burçak Polat, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Aylin Kılıç Yazgan, Cevdet Aydın, Didem Özdemir, Afra Alkan, Oya Topaloğlu, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır

Ankara Şehir Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
 

TURKJEM 4. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Factors Affecting Survival in Adrenocortical Cancers: Single-Center Experience
Adrenokortikal Kanserlerde Sağ Kalıma Etki Eden Faktörler: Tek Merkez Deneyimi

Mehmet GÜVEN, Mehmet ŞİMŞEK, Alpaslan Kemal TUZCU
Dicle University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Diyarbakır, TURKEY
http://www.turkjem.org/uploads/pdf/395018260155502.pdf
 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Acute Complications and Pregnancy Outcomes with Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Therapy in Pregnant Women with Type 1 Diabetes
Tip 1 Diabetes Mellitusu Olan Gebelerde Sürekli Subkütan İnsülin İnfüzyon Tedavisinin Akut Komplikasyonlar ve Gebelik Sonlanımı Üzerine Etkisi

Işılay KALAN SARI, Alev EROĞLU ALTINOVA, Çiğdem ÖZKAN, Müjde AKTÜRK, Ceyla KONCA DEĞERTEKİN, Ethem Turgay CERİT, Mehmet Muhittin YALÇIN, Füsun BALOŞ TÖRÜNER, Ayhan KARAKOÇ, İlhan YETKİN, Göksun AYVAZ, Nuri ÇAKIR
Gazi University Faculty of Medicine, Division of Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, TURKEY
http://www.turkjem.org/uploads/pdf/38524377247349.pdf
 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Diagnostic and Therapeutic Approaches to Thyroid Nodules in Turkey
Türkiye’de Tiroid Nodüllerine Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Berna İmge AYDOĞAN, Seher DEMİRER*, Yeşim ERBİL**, Murat Faik ERDOĞAN
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey *Ankara University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey **İstanbul University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey
http://www.turkjem.org/uploads/pdf/673415307913720.pdf