HABER

TEMD OLAĞAN GENEL KURULU

TEMD OLAĞAN GENEL KURULU Değerli Üyemiz,

Derneğimizin "Olağan Genel Kurulu"  03.07.2021, Cumartesi günü, saat 10:00’da  Ankara Swiss Otel’de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. 

Genel Kurulda asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler mevzuatı gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmekle birlikte kimlik ibrazı zorunludur.
 
Saygı ile duyurulur.
 
TEMD Yönetim Kurulu

Seçim sistemi görselleri için lütfen tıklayınız...!

GÜNDEM
1.       Açılış
2.       Başkanlık Divanının oluşturulması
3.       Faaliyet Raporu, Bilanço ve Denetim Kurulu raporlarının okunması
4.       Raporların ayrı ayrı oylanarak kurulların ibrası
5.       Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi 
6.       Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi
7.       TEMD Yeterlik Kurulu raporu 
8.       TEMD Yeterlik Kurulu üyelerinin seçimi
9.       Çalışma Grubu raporları
10.     Dilekler ve kapanış