HABER

I. ULUSLARARASI TIP, SAĞLIK VE İLETİŞİM BİLİMLERİ KONGRESİ

I. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi
7-9 Ekim 2021 - Online
www.medheacom.org