HABER

9. TÜRKİYE TİROİD HASTALIKLARI E-KONGRESİ 2021

9. TÜRKİYE TİROİD HASTALIKLARI E-KONGRESİ 2021 9. TÜRKİYE TİROİD HASTALIKLARI E- KONGRESİ 2021
1 - 4 Aralık 2021

https://tiroidkongresi2021.org/