HABER

5. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU (ENDOKUR-5) TAMAMLANDI

5. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU (ENDOKUR-5) TAMAMLANDI

5. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (ENDOKURS-5), pandemi sonrasında ilk yüz yüze kursumuz olarak 10-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da başarı ile Sueno Deluxe Otelde gerçekleştirildi. Yaklaşık 370 kayıt ile katılımın en yüksek olduğu ENDOKURS oldu.

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıklarının her alanından deneyimli hocalar tarafından sunulan kursun 5 günlük programında “Kemik Hastalıkları Görüntüleme Okulu” ve “100. Yılında İnsülin Okulu” isimli eğitim programları, 13 Konferans, 13 Panel, 6 Uydu Sempozyumu, 7 Konsey yer aldı. Kursumuza katkıda bulunan 72 Konuşmacı ve 85 Oturum Başkanı hocamıza teşekkür ederiz.

5. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu’nda 36 adet sözlü ve 48 adet poster olmak üzere toplam 84 bildiri sunuldu, bu sene ilk defa verdiğimiz sözel ve poster bildiri ödüllerimiz için yapılan değerlendirmeler sonucunda sözel bildiri birincilik ödülünü ve poster bildiri ikincilik ödülünü 2 adet bildiri paylaştı ve toplamda 4 sözlü ve 4 poster bildiriye ödül verildi.

Emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz.
 

Prof. Dr. Ayşegül Atmaca
Kurs Başkanı

Prof. Dr. Mine Adaş
Kurs Bilimsel Sekreteri

Prof. Dr. İbrahim Şahin
Kurs Bilimsel Sekreteri 

SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLLLERİ

SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (S-35)

Akromegali ve Diferansiye Kanserli Hastaların İzlem Sonuçları
Seda Hanife Oğuz1, Büşra Fırlatan2, Süleyman Nahit Şendur1

1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara


SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (S-25)

Erciyes Nöroendokrin Tümör Grubu Pankreas NET Verileri: 20 Yıllık Deneyim

Emin Samet Saraç1, Canan Şehit Kara2, Ümmühan Abdülrezzak3, Gülten Can Sezgin4, Sedat Tarık Fırat5, Figen Öztürk6, Alper Yurci4, Şebnem Gürsoy4, Mevlüde İnanç5, Metin Özkan5, Erdoğan Sözüer7, Fahri Bayram2

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Kayseri
4 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kayseri
5 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri
6 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
7 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri


SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (S-01)

RF Ablasyon Cerrahiye Uygun Olmayan Paratiroid Adenomlu Hastalarda Bir Tedavi Seçeneği Olabilir mi?

Abdülkadir Bozbay, İsmail Okan Yıldırım, Bahri Evren, Damla Sebhan Bozbay, İbrahim Şahin

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı, Malatya


SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (S-04)

Lenf Nodu Metastazı Yapan Mikropapiller Kanserlerinin Klinikopatolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Murat Çalapkulu1, Davut Sakız2, Muhammed Erkam Sencar1, Erman Çakal1

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, Ankara
2 Mardin Devlet Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Mardin


POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (P-31)

Zor Lokalize Edilen Bir Paratiroid Adenomu Olgusu; Lokalizasyonda Hangi Yöntem Daha İyi?

Abdülkadir Bozbay, Bahri Evren, Selin Genç, Emine Şener Aydın, İbrahim Şahin

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı , Malatya


POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (P-04)

Radyonüklid Görüntülemelerinde Yalancı Pozitiflikler Gösteren Bir Ektopik ACTH Sendromu

Özge Telci Çaklılı1, Sema Çiftçi Doğanşen2, Özlem Selçukbiricik1, Sema Yarman1

1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2 Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul


POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (P-21)

Atipik Prezentasyonlu Gaucher Hastalığı Olgu Örneği

Hülya Hacişahinoğulları, Vafa Nasifova Safarova, Özge Telci, Nurdan Gül, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Ayşe Kubat Üzüm

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul


POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (P-28)

Akciğerde Tek Metastatik Lezyon İle Nüks Eden Bir Paratiroid Karsinom Vakası

Hakan Doğruel1, Elif Nazlı Serin Ataş1, Mustafa Aydemir1, Nusret Yılmaz1, Şenay Yıldırım2, Ramazan Sarı1

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Antalya
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Antalya