HABER

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Tamamlandı

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Tamamlandı

“41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi” bu yıl Regnum Carya Hotel Antalya’da 27 Nisan-01 Mayıs 2019 tarihleri arasında, 1190 meslektaşımızın katılımı ile başarıyla tamamlandı. Bu yıl kongre bünyesinde “Temel Tiroid Ultasonografi Kursu”, “Nadir Metabolik Hastalıklar Kursu” ve ”Adrenal Gonad Görüntüleme Kursu” olmak üzere 3 kurs ve kongrenin ilk günü “Beslenme ve Egzersiz Sempozyumu” gerçekleştirildi. 41. TEMHK bilimsel programında, 12 konferans, 21 panel, 5 uzmanına danış, 2 karşıt görüş, 8 sözlü bildiri oturumu, 9 uydu sempozyum yer aldı. 9’u yurt dışından davetli olmak üzere toplam 211 konuşmacı ve oturum başkanı bilimsel programda görev aldı. Bir önceki yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz genç endokrinologların çalışmalarını sunma fırsatı buldukları “TEMD GENÇ Paneli” bu yıl da bilimsel program içinde yerini aldı. Bu yıl “Genç Araştırıcı Ödülü”nü almaya, Dr. Sema Çiftçi Doğanşen  hak kazandı. Dr. Sema Çiftçi Doğanşen açılış töreninde " "Prolaktinomalarda dopamin agonist ilişkili dürtü kontrol bozukluğu" başlıklı konferansını verdi. 41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi’nde 48 Sözlü, 217 Poster olmak üzere toplam 265 bildiri sunuldu. Bilimsel kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi 3 sözlü ve 3 poster bildiriye ödül verildi. TURKJEM Makale Yarışmasının sonuçları da kongremiz sırasında açıklandı ve ödüller sahiplerini buldular. Kongremizde
emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz.

 

41. TEMD KONGRESİ SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 

SÖZLÜ BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (S-44)

Akromegali Hastalarında Uzun Dönem Tedavi Sonuçları: 10 Farklı Merkezde Takip Edilen 547 Akromegali Hastasının Verilerinin Değerlendirilmesi

Çağlar Keskin, Özgür Demir, Alper Çağrı Karcı, Dilek Berker, Zeynep Cantürk, Güzin Fidan Yaylalı, Şenay Topsakal, Reyhan Ersoy, Fahri Bayram, Melek Eda Ertörer, Emre Bozkırlı, Filiz Haydardedeoğlu, Esra Nur Ademoğlu Dilekçi, Seyid Ahmet Ay, Güven Barış Cansu, Mustafa Şahin, Rıfat Emral, Demet Çorapçıoğlu.

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, 2Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bilim Dalı, Ankara, 3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli, 4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Dalı, Denizli, 5Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bilim Dalı, Ankara, 6Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Kayseri, 7Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Adana, 8Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Bolu, 9GATA Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul, 10Eskişehir Yunus Emre Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Eskişehir.

 

SÖZLÜ BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (S-45)

Akromegalik kardiyomyopatinin patofizyolojisine yeni bir bakış: Akromegalik hastalarda serum FSTL1 düzeyleri ve FSTL1 polimorfizmlerinin kardiyak MRG bulguları ile ilişkisi.

Süleyman Nahit Şendur, Tuncay Hazırolan, Büşra Aydın, İncilay Lay, Mehmet Alikaşifoğlu, Tomris Erbaş. 

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, 3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, 4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, Ankara. 

 

SÖZLÜ BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (S-32)

Mikropartikül Yüklü Biyoaktif Yara Örtüsünün Diyabetik Ayak Ülserlerinde Klinik Açıdan Değerlendirilmesi 

Şevki Çetinkalp, Evren Homan Gökçe, Ilgın Yıldırım Şimşir, Sakine Tuncay Tanrıverdi, Fatma Doğan, Çığır Biray Avcı, İpek Eroğlu, Tülün Utku, Cumhur Gündüz, Özgen Özer.1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı, İzmir, 2Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, İzmir, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, 4Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı,Ankara

 

POSTER BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (P-154)

Büyük (>=8cm) Adrenal Kitlelerde Histopatolojik Bulgularımız.

 Mehmet Muhittin Yalçın, Başak Bolayır, Begüm Algül, Mustafa Akhoroz, Mehmet Feyiz Altınsoy, Alev Eroğlu Altınova, Müjde Aktürk, Ayhan Karakoç, Sinan Sözen, Aylar Poyraz, Füsun Baloş Törüner.

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara.

 

POSTER BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (P-063)

Tip 1 Gaucher Hastalarında Kemik Bulgularının ve Enzim Replasman Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

 Göktuğ Sarıbeyliler, Sakin Tekin, Ramazan Çakmak, Bülent Canbaz, Gülşah Yenidünya Yalın, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Nurdan Gül, Ayşe Kubat Üzüm, Ferihan Aral, Refik Tanakol. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul

 

POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ (P-135)

Subakut Tiroidit: 2015-2019 Tarihleri Arasında Tanı Alan 100 Hastanın Klinik Karakteristikleri ve Tedavi Sonuçları 

Ersen Karakılıç, Emre Saygılı. 1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bilim Dalı, 2Çanakkale Devlet Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

 

TURKJEM 2. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

 

TURKJEM 2. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Relationship of Decreased Circulating Apelin Levels with Growth Hormone, Insulin-like Growth Factor, Carotid Intima-media Thickness, and Epicardial Fat Thickness in Acromegaly

Mehmet ÇALAN, Mustafa DEMİRPENÇE.

Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, İzmir Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir.

 

TURKJEM 2. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Relation of 18F-FDG PET/CT Positivity with Tumor Cytopathology, Galectin-3, PTEN, Ki-67 and NIS Expressions in Thyroid Nodules.

Güzin ÇAKMAK, Berna İmge AYDOĞAN, Cevriye CANSIZ ERSÖZ*, Elgin ÖZKAN**, Serpil DİZBAY SAK*, Sevim GÜLLÜ. 

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolism, Ankara, Turkey *Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey **Ankara University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Ankara, Turkey

 

TURKJEM 2. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Nodular Thyroid Disease and Papillary Thyroid Carcinoma in Functional Pituitary Adenomas

Sema ÇİFTÇİ DOĞANŞEN, Gülşah YENİDÜNYA YALIN, Seher TANRIKULU, Sema YARMAN.

İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, İstanbul, Turkey