Ödüller ve Burslar

Yurt Dışı Yayın Ödülü Yönergesi

• Ülkelerin bilimsel düzeyleri yapılan yayınlarla değerlendirilmektedir. Son yıllarda yurtdışı dergilerde meslektaşlarımızın adını daha sık görüyor olmak sevindirici olmakla beraber ülkemizin adının daha sık duyurulması bilimsel platformda daha ön sıralarda yer almamızı sağlayacaktır. Bu amaçla derneğimiz yurt dışı yayınları özendirmek ve yayın kalitesini artırmak amacıyla bu yayınlara ödül verme kriterlerini değiştirmiştir.

• Ödül verilecek olan yayınlar; Science Citation Index (SCI) e giren dergiler içinde impact faktörü 2 ve üzerinde olmalıdır.

• Ödül için başvuran adaylar TEMD üyesi ve T.C. vatandaşı olmalıdır. TEMD üyesi olmayanlara ödül verilmez

• Yayın, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilişkili temel veya klinik özgün derlemeleri veya araştırma makalelerini ve editör yazılarını içermelidir. Olgu sunumları bu kapsam dışındadır.

• Yayınlara verilecek ödüller TEMD yönetim kurulunca değişen koşullara göre belirlenir. 23.12.2010 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, yayın teşviklerinin "impact faktörü" başına 1000 TL olarak ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca basım ücreti, posta masrafı, tıpkıbasım gibi diğer ücretler ödenmez.

• Ödüller 01.01.2011 tarihinden sonra basılan yayınlar için geçerlidir

• Ödemeler yayın çıktıktan sonra yapılır.

• Yayının bir fotokopisi ve dilekçe ile birlikte TEMD yönetim kuruluna gönderilmelidir

• Başvurular yayının çıktığı tarihten basım yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir

• Birden fazla yazarlı yayınlarda ödül, TEMD üyesi olan yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.
• Diğer bilim dalları ile ortak yapılan yayınlarda ödül, sadece TEMD üyesi olan yazarlara verilir. Ödül miktarı, TEMD üyesi yazar sayısına bölünerek elde edilir.

• Diğer bilim dalları ile ortak yapılan yayınlarda TEMD üyesinin ilk 3 isim içinde yer alması ya da son isim olması koşulu aranacaktır.

• Uluslararası ortak yapılan yayınlarda ödül TEMD üyesine verilir.

• Bir yayın için verilecek maksimum ödül miktarı 10.000 TL ile sınırlıdır.

• Uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından yayınlanan ve basılı olarak dağıtılan textbook niteliğinde kitaplarda yapılan bölüm yazarlığı için 3000 TL ödül verilecektir.

• Yurtdışı bağlantılı yayınlanan ortak makalelerde, yayına katkıda bulunan TEMD üyesinin Türkiye'deki akademik adresinin yayında geçme şartı aranacaktır. 
• Uluslararası dergilerde yayınlanmış uzlaşı makalesi  ya da kılavuz makalelerine TEMD üyesi yazar isim sırası gözetmeksizin impact faktörü X1 olarak ödenecektir.
• İlaç firmalarının desteklediği veya yürüttüğü çalışmaların makaleleri için yayın teşvik ödenmeyecektir.

Kongre Katılım Desteği Yönergesi