MAKALE DİL REVİZYON DESTEĞİ YÖNERGESİ 

MAKALE DİL REVİZYON DESTEĞİ YÖNERGESİ 
1.    Çeviri desteği verilen yazarın TEMD üyesi olması ve makalede ilk 3 yazar arasında veya son sırada olması gereklidir.
2.    Makale yayınlandığı zaman teşekkür (acknowledgement) bölümünde çeviri desteği nedeniyle TEMD’in katkısı (“Preparation for publication of this article is supported by the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey”) belirtilmelidir.
3.  Çeviri desteği talep eden TEMD üyesi, makalesini president@temd.org. tr adresine gönderir. Makale TEMD sekreterliği tarafınca ilgili firmaya gönderilir.
4. Bir üyeye bir yıl içinde en fazla 3 makale için çeviri desteği verilir. Desteklenen makalelerin SCI_E grubu dergilerde yayınlanması esastır. Bir yıl içinde daha fazla destek talep edildiğinde veya  bir sonraki yıl yeni destek istendiğinde, daha önce desteklenmiş makalelerin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır. 
5.    TEMD makale çeviri desteği verilmiş ve indeksli bir dergide yayınlanmış bir makaleye ayrıca yurtdışı yayın teşvik ücreti ödenmez.