Uluslararası Yayın ve Atıf Ödülü Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ- ULUSLARARASI YAYIN ve ATIF ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Ülkemizin adının uluslararası dergilerde daha sık duyurulmasını sağlamak, ülkemizden çıkan yayınların kalitesini arttırmak ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD)’ nin yayın organı olan Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism dergisinin yayın kalitesini arttırmak amacıyla TEMD tarafından bu yayınlara aşağıdaki ölçütler uyarınca ödül verilecektir.

 1. Ödül için başvuran adaylar TEMD üyesi ve T.C. vatandaşı olmalıdır. TEMD üyesi olmayanlara ödül verilmez.

 2. Ödül verilecek olan yayınlar Science Citation Index Expanded (SCIE) içinde yer almalı ve etki faktörü 1 ve üzerinde olmalıdır.

 3. Yayın, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilişkili temel veya klinik bilimler alanlarında özgün araştırma makalesi veya derleme olmalıdır.

 4. Yayın teşvikleri "etki faktörü" çarpı 1.000,00 TL olarak ödenir.  

 5. Ödemeler yayın online olduktan (DOI, sayı veya sayfa numarası aldıktan) sonra yapılır.

 6. Yayının bir fotokopisi ve ödülü hak eden tüm yazarların IBAN numaralarının olduğu başvuru dilekçesi ile birlikte TEMD yönetim kuruluna gönderilmelidir.

 7. Başvurular yayının çıktığı tarihten yayın yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir.

 8. Ödül, sadece TEMD üyesi olan yazarlara verilir.  Ödül miktarı TEMD üyesi yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.

 9. Bir TEMD üyesine bir yıl içerisnde verilecek en yüksek ödül miktarı 20.000,00 TL ile sınırlıdır.

 10. TEMD desteği alınmadan Uluslararası ISBN numaralı yayınevleri tarafından yabancı dilde yayınlanan ve basılı olarak dağıtılan textbook niteliğinde kitaplarda yapılan bölüm yazarlığı için 1.000,00 TL ödül verilir. Bir bölümde birden çok bölüm yazarı varsa, ödül yazarlar arasında eşit olarak bölünecektir. Bir yazar bir kitapta birden çok bölüm yazdıysa her bir bölüm için ayrı ödeme yapılır. Bölüm editörlüğü yapan kişilere 1.000,00 TL, kitap editörlüğü yapan kişilere ise 3.000,00 TL ödeme yapılır.

 11. Yurtdışı bağlantılı yayınlanan ortak makalelerde, yayına katkıda bulunan TEMD üyesinin Türkiye’deki akademik adresinin yayında geçme şartı aranır.

 12. Uluslararası dergilerde yayınlanmış uzlaşı makalesi, ya da kılavuz makalelerine, TEMD üyesi yazara isim sırası gözetmeksizin etki faktörü x 1.000,00 TL olarak ödeme yapılır.

 13. İlaç firmalarının desteklediği veya yürüttüğü çalışmaların makaleleri için yayın teşviki ödenmez.

 14. TurkJEM’de yayınlanan orijinal araştırma makaleleri için yayın başına 3.000,00 TL ödül verilir. Ödül TEMD üyesi yazarlar arasında eşit paylaştırılır.

 15. TURK JEM’de yayınlanan eserlere, SCI Expanded kategorisindeki, etki faktörü 1 veya daha fazla olan dergilerde yapılan atıflar ödüllendirilir. Bu durumda, atıf başına 500,00 TL ücretlendirme yapılır (toplam atıf ücreti 5.000,00 TL’yi geçemez). Atıf ücreti için yayınlanan derginin etki faktörünün 1’den büyük olması yeterlidir. Aynı makaleye hem atıf için hem de etki faktörü için ayrı ayrı ödeme yapılır.  Ödül atıf yapılan TURKJEM'deki eserin yazarına değil, atıf yapan makalenin TEMD üyesi yazarlarına ödenir.

  Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu’nun 16.10.2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 25.10.2021 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.