Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

  YÖNETİM KURULU

 • Başkan

  Prof. Dr. Ayşegül Atmaca

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun

 • Başkan Yardımcısı

  Prof. Dr. Mustafa Cesur

  Güven Hastanesi, Ankara

 • Genel Sekreter

  Prof. Dr. Sibel Güldiken

  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne

 • Araştırma Sekreteri

  Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz

  Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

 • Sayman

  Prof. Dr. Mustafa Kulaksızoğlu

  Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya

 • Üye

  Prof. Dr. İbrahim Şahin

  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya

 • Üye

  Prof. Dr. Melek Eda Ertörer

  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana

DENETİM KURULU

 • Prof. Dr. Alev Eroğlu Altınova
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm
  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
 • Prof. Dr. Selçuk Dağdelen
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

ETİK KURUL

 • Prof. Dr. Miyase Bayraktar
  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara
 • Prof. Dr. İlhan Yetkin
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • Prof. Dr. Fahri Bayram
  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri
 • Prof. Dr. Füsun Saygılı
  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 • Prof. Dr. Reyhan Ersoy
  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara