Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

  2018-2020 YÖNETİM KURULU

 • Başkan : Prof. Dr. Füsun Saygılı , İzmir
 • Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. Ayşegül Atmaca , Samsun
 • Genel Sekreter : Prof. Dr. Reyhan Ersoy , Ankara
 • Sayman : Prof. Dr. Nuri Çakır , Ankara
 • Veznedar : Prof. Dr. Alper Sönmez , Ankara
 • Araştırma Sekreter : Prof. Dr. Erol Bolu , İstanbul
 • Üye : Prof. Dr. Mine Adaş , İstanbul
 • 2016-2018 YÖNETİM KURULU

 • Başkan : Prof.Dr. Sevim Güllü , Ankara
 • Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. Fahri Bayram , Kayseri
 • Genel Sekreter : Prof.Dr. İlhan Yetkin , Ankara
 • Araştırma Sekreteri : Prof.Dr. Füsun Saygılı , İzmir
 • Sayman : Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli , İstanbul
 • Veznedar : Prof. Dr. Reyhan Ersoy , Ankara
 • Üye : Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen , İstanbul
 • 2014-2016 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. MUSTAFA SAİT GÖNEN , İSTANBUL
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. NİLGÜN GÜVENER , İSTANBUL
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. BÜLENT OKAN YILDIZ , ANKARA
 • ARAŞTIRMA SEKRETERİ : PROF. DR. ABDURRAHMAN ÇÖMLEKCİ , İZMİR
 • SAYMAN : PROF. DR. FAHRİ BAYRAM , KAYSERİ
 • VEZNEDAR : PROF. DR. İLHAN YETKİN , ANKARA
 • ÜYE : PROF. DR. OĞUZHAN DEYNELİ , İSTANBUL
 • 2012-2014 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. SADİ GÜNDOĞDU , İSTANBUL
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. MUSTAFA KEMAL BALCI , ANTALYA
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. BÜLENT OKAN YILDIZ , ANKARA
 • ARAŞTIRMA SEKRETERİ : PROF. DR. ABDURRAHMAN ÇÖMLEKCİ , İZMİR
 • SAYMAN : PROF. DR. SEVİM GÜLLÜ , ANKARA
 • VEZNEDAR : PROF. DR. SERDAR GÜLER , ANKARA
 • ÜYE : PROF. DR. MUSTAFA SAİT GÖNEN , İSTANBUL
 • 2010-2012 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. SADİ GÜNDOĞDU , İSTANBUL
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. NURİ ÇAKIR , ANKARA
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. BÜLENT OKAN YILDIZ , ANKARA
 • ARAŞTIRMA SEKRETERİ : PROF. DR. ABDURRAHMAN ÇÖMLEKCİ , İZMİR
 • SAYMAN : PROF. DR. MUSTAFA KEMAL BALCI , ANTALYA
 • VEZNEDAR : PROF. DR. SERDAR GÜLER , ANKARA
 • ÜYE : PROF. DR. MUSTAFA SAİT GÖNEN , İSTANBUL
 • 2008-2010 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. SEMA AKALIN , İSTANBUL
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. İLHAN SATMAN , İSTANBUL
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. SEVİM GÜLLÜ , ANKARA
 • ARAŞTIRMA SEKRETERİ : PROF. DR. NESLİHAN BAŞÇIL TÜTÜNCÜ , ANKARA
 • SAYMAN : PROF. DR. ERCAN TUNCEL , BURSA
 • VEZNEDAR : PROF. DR. GÖKSUN AYVAZ , ANKARA
 • ÜYE : PROF. DR. BEKİR ÇAKIR , ANKARA
 • 2006-2008 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. FAHRETTİN KELEŞTİMUR , KAYSERİ
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. ALİ RIZA UYSAL , ANKARA
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. SEVİM GÜLLÜ , ANKARA
 • ARAŞTIRMA SEKRETERİ : PROF. DR. ALPER GÜRLEK , ANKARA
 • SAYMAN : PROF. DR. İLHAN SATMAN , İSTANBUL
 • VEZNEDAR : PROF. DR. GÖKSUN AYVAZ , ANKARA
 • ÜYE : PROF. DR. GÖKHAN ÖZGEN , İZMİR
 • 2004-2006 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. ŞAZİ İMAMOĞLU , BURSA
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. FAHRETTİN KELEŞTİMUR , KAYSERİ
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. METİN ARSLAN , ANKARA
 • ARAŞTIRMA SEKRETERİ : PROF. DR. ALPER GÜRLEK , ANKARA
 • SAYMAN : PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ , İZMİR
 • VEZNEDAR : PROF. DR. ALİ RIZA UYSAL , ANKARA
 • ÜYE : PROF. DR. İLHAN SATMAN , İSTANBUL
 • 2002-2004 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. SENAY MOLVALILAR , İSTANBUL
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. FAHRETTİN KELEŞTİMUR , KAYSERİ
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. METİN ARSLAN , ANKARA
 • ARAŞTIRMA SEKRETERİ : PROF.DR. ŞAZİ İMAMOĞLU , BURSA
 • SAYMAN : PROF. DR. SADİ GÜNDOĞDU , İSTANBUL
 • VEZNEDAR : PROF. DR. ALPER GÜRLEK , ANKARA
 • ÜYE : PROF. DR. SENA YEŞİL , İZMİR
 • 2001-2002 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. GÜRBÜZ ERDOĞAN , ANKARA
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. TAYLAN KABALAK , İZMİR
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. ŞAZİ İMAMOĞLU , BURSA
 • VEZNEDAR : PROF. DR. SEMA AKALIN , İSTANBUL
 • MUHASİP : PROF. DR. METİN ARSLAN , ANKARA
 • 1999-2001 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. GÜRBÜZ ERDOĞAN , ANKARA
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. TAYLAN KABALAK , İZMİR
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. SEMA AKALIN , İSTANBUL
 • VEZNEDAR : PROF. DR. OLCAY GEDİK , ANKARA
 • MUHASİP : PROF. DR. ŞAZİ İMAMOĞLU , BURSA
 • 1997-1999 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. GÜRBÜZ ERDOĞAN , ANKARA
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. OLCAY GEDİK , ANKARA
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. TAYLAN KABALAK , İZMİR
 • VEZNEDAR : PROF. DR. SEMA AKALIN , İSTANBUL
 • MUHASİP : PROF. DR. FAHRETTİN KELEŞTEMUR , KAYSERİ
 • 1995-1997 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. GÜRBÜZ ERDOĞAN , ANKARA
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. OLCAY GEDİK , ANKARA
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. AYDAN USMAN , ANKARA
 • VEZNEDAR : PROF. DR. ALİ RIZA UYSAL , ANKARA
 • MUHASİP : PROF. DR. METİN ARSLAN , ANKARA
 • 1993-1995 YÖNETİM KURULU

 • BAŞKAN : PROF. DR. GÜRBÜZ ERDOĞAN , ANKARA
 • BAŞKAN YARDIMCISI : PROF. DR. OLCAY GEDİK , ANKARA
 • GENEL SEKRETER : PROF. DR. SEMA AKALIN , İSTANBUL
 • VEZNEDAR : PROF. DR. ALİ RIZA UYSAL , ANKARA
 • MUHASİP : PROF. DR. METİN ARSLAN , ANKARA