KILAVUZLAR

KILAVUZLAR

TEMD DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU-2018 - 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
YAŞLILIKTA ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLARIN TEDAVİ - 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
OBEZİTE TANI ve TEDAVİ - 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
OSTEOPOROZ ve METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI TANI ve TEDAVİ - 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğ
HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM - 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
HİPERTANSİYON TANI ve TEDAVİ - 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
TEMD DİSLİPİDEMİ TANI ve TEDAVİ - 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğ
BARİYATRİK CERRAHİ - 2018
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR - 2018
Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu
Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu - 2017
LİPİD METABOLİZMA BOZUKLUKLARITANI ve TEDAVİ KILAVUZU
LİPİD METABOLİZMA BOZUKLUKLARITANI ve TEDAVİ KILAVUZU - 2017
Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu
Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu - 2017
Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu
Obezite Tanı ve Tedavi Kılavuzu - 2017
Hipofiz Hastalıkları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu
Hipofiz Hastalıkları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu - 2017
Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu
Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu - 2017
Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Kılavuzu
Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Kılavuzu - 2017