KILAVUZLAR

KILAVUZLAR

DİSLİPİDEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU - 2021
HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU 2020 - 2020
OSTEOPOROZ ve METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI TANI ve TEDAVİ KILAVUZU - 2020
TIBBİ BESLENME ve EGZERSİZ METABOLİZMASI KULAVUZU - 2020
ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU 2020 - 2020
TİROİD HASTALIKLARI TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2020 - 2020
DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU 2020 - 2020
CLINICAL PRACTISE GUIDELINE FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND FOLLOW-UP OF DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATION - 2019
BARİYATRİK CERRAHİ - 2019
HİPERTANSİYON TANI ve TEDAVİ - 2019
YAŞLILIKTA ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLARIN TEDAVİ - 2019
OBEZİTE TANI ve TEDAVİ - 2019