Misyon / Vizyon

Misyon

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği; Endokrinoloji ve Metabolizma alanı ile ilgilenen hekimleri, bilimsel ve sosyal kuruluşları bir araya getirerek bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirip ülkemiz bilimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Derneğimiz;  alanındaki gelişmeleri takip eder, bu konuda araştırmalar yapar ve ülkemizde yapılan araştırmaları destekler, alanı ile ilgili toplumsal bilgilendirme yaparak sağlık ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Ülkemizde Endokrinoloji ve Metabolizma alanındaki tıp eğitimini destekler ve uzmanlık sonrası gelişimin sürdürülmesine yardımcı olur. Bu konudaki çalışmaların dünya standartlarında olması için kongreler, sempozyumlar, kurslar ve benzeri bilimsel aktiviteler düzenler.

Endokrinoloji ve Metabolizma alanında  ulusal ve uluslararası epidemiyolojik, klinik-deneysel araştırma ve çalışmalar yapar, bilgi üretir ve yayar, konusu ile ilgili bilimsel klinik uygulama standartlarının belirlenmesini sağlamak amacı ile çalışma grupları oluşturur ve araştırma projelerini destekler.  

Vizyon

Vizyonumuz; Endokrinoloji ve Metabolizma alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmelerden başta endokrinologlar olmak üzere tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve halkımızı haberdar ederek, ülkemizde Endokrinoloji ve Metabolizma bilim alanının gelişmesine katkı sağlamaktır.

Mesleki ve bilimsel yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla özellikle genç araştırıcıları desteklemek, bu amaçla burs,  yayın teşviği ulusal/ uluslararası kongre desteğinde bulunmak düzenli yaptığımız faaliyetlerimizden bazılarıdır.

Pandemi, afet ve benzeri toplum sağlığını ilgilendiren olaylarda, Endokrinoloji ve ilişkili sorunlarda halkımıza ve sağlık çalışanlarına önderlik etmek, alanımızın ve üyelerimizin haklarını korumak en önemli görevlerimizdendir.