TEMD Kongre Katılım Desteği Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ KONGRE KATILIM DESTEĞİ YÖNERGESİ

Ülkemizin adının uluslararası bilimsel etkinliklerde daha fazla duyurulmasını sağlamak ve TEMD üyelerinin uluslararası bilimsel etkinliklere katılımlarını arttırmak amacıyla uluslararası kongre desteği verilmesinin esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 • TEMD asil üyesi olan herkese uluslararası kongre desteği verilebilir. 
 • Destek verilecek kongreler TEMD Yönetim Kurulu tarafınca belirlenir.  Gerekli görüldüğü zaman kongre listesi güncellenebilir. 
 • TEMD tarafından kongrelerine katılımın destekleneceği uluslararası derneklerin listesi EK’de belirtilmiştir. 
 • Katılım desteği verilecek kongrelerde çalışmaların SÖZLÜ SUNUM (veya Sözlü Poster) olarak kabul edilmiş olması gereklidir.
 • Uluslararası Kongre Katılım Desteği, sunumu gerçekleştirecek yazara yapılır.  
 • Uluslararası Kongre Katılım Desteği içinde; kongre katılım ücretinin karşılanmadığının belgelenmesi kaydı ile erken kayıt ücreti üzerinden ödeme ve kongre gün sayısı kadar olmak üzere günlük 150 Avro yolluk ücreti yer alır. Sözlü Poster için ise sadece Kongre erken kayıt ücreti ödenir.
 • Uluslararası Kongre Katılım Desteği, Kongre Katılım ücretinin, Kongre katılım belgesi ve Kongre kitapçığının fotokopisinin Derneğe bildirmesi koşuluyla karşılanacaktır. 
 • Listede belirtilen uluslararası kongre ve sempozyumlarda konuşmacı üyelere, eğer bu kongreler tarafınca ücretleri ödenmiyorsa, katılım ve yolluk ücretleri ödenir.  
 • Listedeki derneklerin periyodik olarak düzenledikleri çalışma toplantılarında yapılacak SÖZLÜ SUNUMLAR da kongre desteği kapsamında desteklenir.
 • Bunun dışında her yıl ENDOBRIDGE Toplantısında sözlü sunumu olan beş TEMD üyesine tam katılım desteği sağlanır.
 • Bu destek aynı kişiye yılda bir defadan fazla uygulanmaz. 
 • Başvurunun değerlendirilebilmesi için, davet yazısı ve evrakların en geç 15 gün öncesinde dernek sekreterliğine iletilmesi gerekmektedir.

EK: TEMD tarafınca kongrelerine katılımın destekleneceği uluslararası derneklerin listesi:

  • Avrupa Endokrinoloji Derneği (ESE)
  • Avrupa Diyabet Derneği (EASD)
  • Avrupa Nöroendokrin Derneği (ENEA)
  • Avrupa Nöroendokrin Tümör Birliği (ENETS)
  • Avrupa Obezite Derneği (EASO)
  • Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS)
  • Amerikan Klinik Endokrinologlar Birliği (AACE)
  • Endocrine Society (ES)
  • Amerikan Diyabet Derneği (ADA)
  • Amerikan Tiroid Derneği (ATA)
  • Avrupa Tiroid Derneği (ETA)
  • Dünya Osteoporoz Derneği (WCO-IOF)
  • Uuslararası Diyabet Federasyonu (IDF)
  • International Society of Endocrinology (ISE)

 

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu’nun 12.06.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 09.07.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.