Akredite Olan Kurumlar

17.04.2024 TARİHİNDE AKREDİTE OLAN KURUMLAR (ALFABETİK SIRA İLE)
  • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
12.05.2023 TARİHİNDE AKREDİTE OLAN KURUMLAR (ALFABETİK SIRA İLE)
  • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyrantepe Yerleşkesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği
25.04.2022 TARİHİNDE AKREDİTE OLAN KURUMLAR (ALFABETİK SIRA İLE)
  • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
  • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı