Endocrinology Research and Practice Ödüllü Makale Yarışması Yönergesi

  1. Yarışmada, “Endocrinology Research and Practice” de yayımlanmış sadece klinik ve deneysel Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanına ait orijinal araştırma makaleleri değerlendirmeye alınır.
  2. Yarışmanın yapılacağı senenin ilk ayı ile son ayı arasındaki 4 sayıda  ( Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayımlanmış makaleler değerlendirmeye alınır.
  3. Yayına kabul edilmiş ancak, henüz yayınlanmamış makaleler o yıl için yarışmaya kabul edilmez bir sonraki yıl için değerlendirmeye alınır.
  4. Yarışmaya alınacak makalelerde ilk ve son isim TEMD üyesi olmalıdır.
  5. Yabancı uyruklu yazarların makaleleri yarışmaya dahil edilmez.
  6. Yarışmada değerlendirme baş ve yardımcı editörler tarafından yapılır.
  7. Editörler değerlendirmede ödüle layık makale bulmayabilirler.
  8. Editörlerin herhangi birinin,  yarışma döneminde, ödüle aday, yayınlanmış makalesi varsa,  adı geçen editör kendi makalesinin değerlendirmesine katılamaz.
  9. TEMD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödül miktarları, her yıl Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği şekilde yenilenir.
  10. Her yılın ödülü bir sonraki yıl Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi sırasında açıklanır ve kazananlara takdim edilir.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu’nun 16.10.2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 25.10.2021 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.