TEMD Endocrinology Research and Practice Ödüllü Makale Yarışması Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ ENDOCRINOLOGY RESEARCH AND PRACTICE ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI YÖNERGESİ
Bu yönergenin amacı Endocrinology Research and Practice Ödüllü Makale Yarışmasına yönelik olarak belirlenen kuralları üyelerimizin bilgisine sunmaktır.

  1. Yarışmada, “Endocrinology Research and Practice”de yayımlanmış Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanına ait sadece klinik ve deneysel orijinal araştırma makaleleri değerlendirmeye alınır.
  2. Yarışmanın yapılacağı senenin ilk ayı ile son ayı arasındaki 4 sayıda  (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayımlanmış makaleler değerlendirmeye alınır.
  3. Yayına kabul edilmiş ancak, henüz yayınlanmamış makaleler o yıl için yarışmaya kabul edilmez, bir sonraki yıl için değerlendirmeye alınır.
  4. Yarışmaya alınacak makalelerde ilk ve son isim yazarlar TEMD üyesi olmalıdır.
  5. Yabancı uyruklu yazarların makaleleri yarışmaya dahil edilmez.
  6. Yarışma Değerlendirme Kurulu Endocrinology Research and Practice Baş Editör, Baş Editör Yardımcısı ve Yardımcı Editörleri ile Yönetim Kurulunun belirleyeceği iki Yönetim Kurulu Üyesi tarafından oluşur.
  7. Değerlendirme Kurulu ödüle layık makale bulamayabilir.
  8. Değerlendirme Kurulu Üyelerinden  herhangi birisinin veya birlikte çalıştığı kişilerin yarışma döneminde, ödüle aday yayınlanmış makalesi varsa,  adı geçen kişi kendi makalesinin değerlendirmesine katılamaz.
  9. TEMD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödül miktarları, her yıl Yönetim Kurulunun uygun göreceği şekilde yenilenir.
  10. Her yılın ödülü bir sonraki yıl Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi sırasında açıklanır ve kazananlara takdim edilir.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu’nun 13.01.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 19.02.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.