Denetleme ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ferihan Aral
Prof. Dr. Yalçın Aral
Prof. Dr. Alper Gürlek