Etik Kurul

Prof. Dr. Miyase Bayraktar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Ankara
Prof. Dr. İlhan Yetkin
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Prof. Dr. Fahri Bayram
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri
Prof. Dr. Füsun Saygılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
Prof. Dr. Reyhan Ersoy
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara