Genel Bilgiler

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yeterlik Sınavı (BOARD) yılda en az bir kez yapılır.

60 ve üzeri puan alan aday başarılı olarak kabul edilir.