Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nilgün Başkal (Başkan)
Prof. Dr. Müjde Aktürk (Sekreter)
Prof. Dr. Ersin Akarsu
Prof. Dr. Sevim Güllü
Prof. Dr. İlhan Satman
Prof. Dr. Füsun Saygılı
Prof. Dr. İbrahim Şahin
Prof. Dr. Refik Tanakol