Etkinlikler - 44. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 2023

44. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 2023
12-13 Mayıs 2023
The Marmara Taksim, İstanbul
http://www.temhk.org/

Davet metni için lütfen tıklayınız...