Haberler 4. DİYABET TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

4. DİYABET TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
15-17 Aralık 2022
Grand Ankara Hotel, Ankara
https://www.diyabetteknolojileri.com/