Haberler VI. ZONGULDAK ENDOKRİN GÜNLERİ

VI. ZONGULDAK ENDOKRİN GÜNLERİ
III. ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLARA MULTİDİSİPLİNER
GÜNCEL YAKLAŞIM KONGRESİ
23 -24 Eylül 2022
Sezai Karakoç Kültür Merkezi, Merkez Farabi Kampüsü, Zonguldak

Program için tıklayınız.