KİTAPLAR

KİTAPLAR

TİROİD KANSERİ GÜNCEL YAKLAŞIM
2014 Endokrin Vakalar Kitabı
2013 Endokrin Vakalar Kitabı
2012 Endokrin Vakalar Kitabı
METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI
GEÇMİŞTEN GELECEĞE ENDOKRİNOLOJİ
GEÇMİŞTEN GELECEĞE DİABETES MELLİTUS